Sue's New Zealand trip travel blog

Sue's New Zealand trip

Welcome to my trip journal!

Order: oldest at top ( reverse )

 
 
 
Kayaking at Cathedral Cove, then on...
 
 
 
Rotarua to Taupo to Turangi
 
 
 
Tongariro Crossing to Otaki
 
 
 
Otaki to Wellington
 
 
 
Wellington to Picton
 
 
 
Picton to Kaikoura
 
 
 
Kaikoura to Christchurch to Rangitata
 
10 
 
 
Rangitata to Lake Pukaki
 
11 
 
 
Mt. Cook
 
12 
 
 
Mt. Cook to Oamaru
 
13 
 
 
Oamaru to Moeraki boulders to Dunedin...
 
14 
 
 
Kaka Point to Gore to Te Anau to...
 
15 
 
 
Hollyford to Milford Sound to Te Anau
 
16 
 
 
Te Anau
 
17 
 
 
Te Anau to Queenstown
 
18 
 
 
Queenstown
 
19 
 
 
Day 1 - Milford Track to Glade House
 
20 
 
 
Glade House to Pompolona Lodge
 
21 
 
 
Pompolona Lodge to Quintin Lodge
 
22 
 
 
Quintin Lodge to Milford Sound
 
23 
 
 
Milford Sound to Queenstown
 
24 
 
 
New Zealand to San Diego
Share |